Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce


Kontakt.

Tu nás nájdete

Naša Adresa

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce

Kontaktné informácie

056/6403811, 6403838
056/6403800
www.tazsmi.sk

Pracovná doba

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Sobota & Nedeľa Zatvorené

Kontakty a personálne zabezpečenie

Riaditeľ
Ing. Oleár Július  +421 56 640 38 10  +421 905 800 060  julius.olear@tazsmi.sk
Námestník prevádzkového úseku
Ing. Prada Miroslav  +421 56 640 38 21  +421 907 911 903  miroslav.prada@tazsmi.sk
Námestník ekonomického úseku
Ing. Prada Miroslav
poverený vedením ekonomického úseku
 +421 56 640 38 21    miroslav.prada@tazsmi.sk
Referát ľudských zdrojov, kontroly, bozp, po, co
Kaločay Stanislav  +421 56 640 38 12  +421 905 543 756  stanislav.kalocay@tazsmi.sk

Prevádzkový úsek

Stredisko údržby verejnej zelene, čistenia mesta
Terezka Daniel
vedúci strediska
 +421 56 642 40 39  +421 905 709 279  daniel.terezka@tazsmi.sk
Jaroslav Hruška
majster ručného čistenia mesta
   +421 915 927 225  
Stredisko správy mestských cintorínov
Gondová Anna
poverená vedúca strediska
  +421 905 900 697 anna.gondova.tazsmi@gmail.com
Stredisko odpadového hospodárstva
Ing. Krišo Ján
vedúci strediska
 +421 56 640 38 16  +421 905 711 284
 
+421 918 593 660 - skládka Žabany
 jan.kriso@tazsmi.sk
Stredisko správy, údržby miestnych komunikácií
Fürster Mikuláš
vedúci strediska
 +421 56 640 38 26  +421 917 795 290  mikulas.furster@tazsmi.sk
Stredisko dopravy a údržby
Vlk Ján
vedúci strediska
 +421 56 640 38 38  +421 907 883 133  jan.vlk@tazsmi.sk
Stredisko telovýchovných a športových zariadení (Zimný štadión, Plaváreň, Mestská športová hala, Futbalový štadión)
Mgr. Bumbera Martin
vedúci strediska
 +421 918 593 686  +421 56 642 53 72 - plaváreň  martin.bumbera@gmail.com
Stredisko správy budov a doplnkových služieb
Džuba Ján
vedúci strediska
 +421 918 957 066    jan.dzuba@tazsmi.sk
Správca dvora na Ul. lastomírskej - Kompostáreň
Ing. Čornej Miroslav
dispečer
 +421 915 939 927    miroslav.cornej@tazsmi.sk
 • O nas

  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce sú zriadené podľa § 11 ods.4, písm. l), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia MsZ v Michalovciach č. 123 zo dňa 1. 7. 1993

 • Adresa

  Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
  Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce

  Telp: 056/6403811, 6403838
  Fax: 056/6403800
  Email: tazsmi@tazsmi.sk
  Website: www.tazsmi.sk
Copyright © 2014 Technicke a Zahradnicke sluzby Michalovce. Made by GNOMA s.r.o.